Fliseterrasse

Billedet nedenfor viser vores baghave inden vi gik i gang med at lave en fliseterrasse. Vi ønskede et sted vi kunne side og spise morgenmad og samtidigt nyde solen. Vi brugte vores havebord som indikator for hvor stor terrassen skulle være. Noget vi med held allerede havde brugt i forbindelse med vores anden terrasse.

Bagsiden af sommerhuset før vi gik i gang

Vi startede med at fjerne al jorden ned til en dybde af ca 10 cm. Græsset blev fjernet i store kvadrater som små blev flyttet til andre steder i haven hvor vi havde fældet træer eller lign og hvor der ikke var noget græs. Det virker fint og man kan nu ikke se de stedet hvor vi har foretaget disse græstransplantationer.

Så er græsset væk

Derefter blev den enlig busk også fjernet.

Græsset er helt væk

Jeg fyldte derefter grus samt lidt småsten fra vores indkørsel ud over det afgravede område.

Grus fyldes på

Derefter blev der lagt et fiberdug ud over grusen. Man kan diskutere om hvorvidt fiberdugen rent faktisk kan holde ukrudt væk. Men da den også holder det underliggende material altså sandet og grusen på plads, så regnvand, myrer osv. ikke underminener terrassen, er det nok meget smart at lægge det ud. Prisen på fiberdug er også blevet så lav at det næsten ikke kan betale sig at lade vær.

Og endnu mere grus fyldes på

Derefter fyldte vi stabilgrus ovenpå. Start med at ligge et tyndt lag ud over fiberdugen således at den ikke bevæger sig når du fylder op med grusen. Området skal ca. være i niveau med det omgivende område.

Pladevibrator

Så er vi kommet til det sjove. Der skal køres med pladevibratoren. Det er vigtigt at bruge en stor og tung pladevibrator, således at underlaget bliver helt stabilt. Kør med pladevibratoren et par gange over hele området. Hvis man ikke har en pladevibrator, kan man faktisk stampe gruset nede med fødderne. Det lyder lidt hårdt og er det også, men det er en metode der har stået sin prøve gennem tiderne.

Fliserne lægges

Inden man ligger fliserne skal man lave det vigtigste fliseterrasseprocessen, nemlig nivillering. Nivillering foregår ved at man bruger en lang afretter skinne som man så trækker ned gennem gruset, således at overfladen kommer til at være 100% flad. Kontroller niveleringen på det afskrabede område med et waterpas. Hvis du lægger fliser op til en bygning som vi fx gør skal man have et let fald væk fra bygningen for at undgår at der kommer til at løbe vand hen og stille sig ved bygningen. Når du afretter sandet kan du evt. kommer lidt vand på det, da det er nemmere at afrette når det er lidt fugtigt.

Det kan godt betale sig at bruge lidt mere tid til at på fundamentet til at være 110% i orden inden du begynder på at lægge fliserne.

Der første fliser lægges

Start med at lægge fliserne i det højeste hjørne, dvs. inden mod bygningen. Det er altafgørende at den første fliser kommer til at lægge korrekt. Brug gerne et par forsøg til at få den lagt helt rigtigt. Så slipper du for at skulle rette alle de forkerte fliser efter et par rækker. Check nevileringen på flisen med et waterpas.

Flere fliser på

Forsæt med at lægger fliserne og kontroller hele tiden med waterpasset. Er hældningen ikke korrekt, så fyld mere grus

Næsten færdig

Så er vi ved at være færdig. Vi valgte at bruge nogle gamle fliser vi havde liggende og så bare købe et par stykker nye beton fliser i det nærmeste byggemarked. De nye fliser blev lagt i yderkanten af terrassen og lagt som hver anden flise.

Færdig

Så er vi færdige

Når fliserne er lagt. Ned i mellem revnerne valgte jeg at feje en slags ørkensand fra Dansand, kaldet Danfugesand. Det skulle gøre at der pga en høj pH-værdi skabes en slags ørkenlignende tilstande mellem stenene og det derved forhindre ukrudt i at komme op mellem stenene. Desuden skulle den type sand give mere stabilitet. Who knows? Igen er prisen på sandet så lille så det næsten ikke kan betale sig at bruge andet.

Færdig vinkel

Med bordet på

Så er havebordet på plads og vi er ved at være klar til den sidste fotografering.

All done

Det færdige resultat. En dejlig vestenvendt terrasse med god plads til havebordet.

De små detaljer

Mellem stenterrassen og vores carport har vi valgt at lægge sten som vi samlede rundt om i haven. Det har to fordele. Dels selvfølgeligt at man får fjernet sten fra steder i haven hvor de irretere og dels at vand kan trænge ned gennem stenene således vandet ikke står op af træet til carporten. Det er heller ikke altid at længden passer helt perfekt. Jeg håber desuden at stenene gør at der ikke kommer noget ukrudt. Men man ved aldrig med ukrudt!

Detaljer

Afløbet fra køkkenet kommer ud og går ned i jorden midt i en af fliserne på terrassen. Den eneste måde vi kunne få det løst på var at prøve at slå en flise i stykker således den passede rundt om afløbet. Som du kan se på billedet nedenfor, lykkedes det ikke i først forsøg. Flisen knækkende da vi skulle slå den sidste flis af. Ovenpå afløbet lagde vi så nogle større sten for at de kunne komme til at se pænt ud. Man kan evt stille en plantekasse eller lign hvis man ønsker at skjule afløbet mere.

Vandhanen

The work horses

Alt arbejde kræver jo arbejderer. Og her kan ses det arbejdende folk. Stor tak til svigerfar Jan for hjælpen med at lægge terrassen.

Arbejdshestene